BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Devam Eden Projeleri

Proje Türü Seçiniz :  Getir
Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş. Bit Tarihi
2019.F13.02.01 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK Bozucu Etki Önleyici Kontrol Sisteminin Tasarımı ve İnsansız Hava Aracına Uygulanması 13477,00 13.05.2019
13.11.2020
2019.F80.02.01 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Hayal AKYILDIRIM BEĞEN Artvinde Yayılış Gösteren Bazı Endemik Özellikli Campanula I. (Campanulaceae) Türlerinin Moleküler Filogenisi ve Kromozom Sayıları 17868,00 19.11.2019
19.12.2019
2019.F14.02.01 Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KASAR Plastik Su Borularındaki Anlık Su Miktarının Mikrodalga Ölçüm Teknikleri İle Tesbit Edilmesi 15467,00 19.11.2019
19.12.2019
2019.F90.02.01 ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Perinçek Seçkinozan ŞEKER Kamilet Vadisi Memeli Türlerinin Belirlenmesi 11000,00 27.05.2019
27.05.2022
2019.M80.02.01 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Selver Suna BAŞAK Diş Kökü Üzerine Uygulanan ve Sodyum Florünün Reminerilazyonuna Etkisinin Karşılaştırılması 4250,00 19.11.2019
19.05.2021
2019.M50.02.01 İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
DR. Öğr. Üyesi Tuncay KARA Beslenme Öğeleri ile Oyun Terapisinin Otistik Çocukların Yaşam kalitelerine Etkisinin Değerlendirilmesi 10240,00 19.11.2019
19.12.2019
2019.S32.02.01 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYDIN GÜNGÖR Çevrimiçi Ortamda Eğitsel Oyunun Yeri ve Eğitsel Oyun Tutum Ölçeği 1000,00 19.11.2019
19.12.2019
2019.F40.02.01 Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Halil AKINCI Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Artvin İli Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinin Heyelan ve Taşkın Haritalarının Üretilmesi 13199,00 27.05.2019
27.06.2019
2019.F10.02.01 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN Uygulamaya Yönelik Odun Hammaddesi Planlarının Hazırlanması (Artvin orman İşletme Müdürlüğü Örneği) 7800,00 27.05.2020
27.06.2020
2018.M84.02.01 ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat KILIÇ Psikolojik İlkyardım Uygulama Özyeterliliği Ölçeği Geliştirme Çalışması 2200,00 10.12.2018
10.09.2020
2018.S22.01.01 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Sedat BAHADIR Artvin Doğaüstü Anlatılarda Cazı-Cazi Memoratları ve Motifsel İncelenmesi 1700,00 10.12.2018
10.11.2020
2018.F14.02.01 Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Mehmet Ali BELEN Enerji İletim Hatları Üzerinden Haberleşme İçin Hat Karakteritiklerinin Çıkarılması ve Örnek Sistem Tasarımı 8800,00 10.12.2018
10.01.2019
2018.F10.02.01 ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Melahat ÖZCAN Kuzey Anadolu Bölgesi Cirsium Miller (Carduoideae )Taksonları Üzerine Palinolojik İncelemeler 10100,00 9.07.2018
9.10.2020
2018.F10.01.01 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU Artvin Saçinka Yöresi Kayın ve Ladin Meşcerelerinde Toprak Solunumunun Kök ve Heterotrofik Bileşenlerinin Belirlenmesi 7785,00 14.03.2018
14.04.2018
2018.F40.02.01 Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Ayla BİLGİN Sürekli Sistem Kolon Reaktör Kullanılarak Ağır Metal Kirliliğiinin Giderilmesi 11600,00 12.07.2018
12.08.2018
2018.F12.02.01 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI Artvin Çoruh üniversitesi Yerleşke Bitki Bilgi Sistemi 2200,00 12.07.2018
12.10.2020
2018.M82.02.01 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi İ.Serden BAŞAK Çöken Toz Ölçümü İle Hava Kalitesinin Belirlenmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi ve Borçka Acarlar MYO Yerleşkesi Örnekleri 6450,00 12.07.2018
12.07.2021
2017.F11.02.01 ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Emrah PEŞMAN Farklı Atık Kağıt Türlerinin Lif-Polipropilen ve Lif-Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kompozitlerinin Üretiminde Dolgu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Bu Kompozitlerin Mekanik Fiziksel ve Özelliklerinin Karşılaştırılması 11700,00 15.12.2017
15.11.2019
2017.S35.02.01 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Görüşleri 2000,00 15.12.2017
15.01.2018
2017.F40.02.01 Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Kazom Onur DEMİRARSLAN Trafik Kaynaklı CO Emisyonlarının Çevre Üzerindeki Etkileri 2300,00 15.12.2017
15.01.2018
2017.M82.02.01 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK İç ortam Havasında Bulunan Formaldehit Konsantrasyonunun Tesbiti ve Giderilmesi İçin Doğal Yöntemlerin Kullanılması 2600,00 15.12.2017
15.07.2020
2018.S33.02.02 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Dr.Öğr. Üyesi Cihan KARA İlkokul Çocuklarının Ahlaki Kimliklerinin Sosyoekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi 800,00 12.07.2018
12.08.2018
2017.F10.01.02 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. H.Ahmet YOLASIĞMAZ Türkiye'de Doğal Yaşlı Orman Alanlarının Belirlenmesi İçin Pilot Bölgede Uygulama Klavuzunun Hazırlanması. 8500,00 26.07.2017
26.08.2017
2017.F12.02.02 ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Musa DİNÇ Sarı Çam Meşcerelerinde ve Mera Alanlarındaki Altı Kök Karbon Depolama Miktarını ve Bazı Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi 7300,00 15.12.2017
15.06.2019
2018.M83.02.02 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Hatice İSKENDER Diyabetik Sıçanlarda Oleanolie Asit Uygulamasının İnterlökin-18, NF-kB ve TLR-9 Seviyesine Etkisi 8490,00 12.07.2018
12.07.2020
2018.F10.02.02 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ŞAHİN Saf Doğu Karadeniz Göknarı Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi 4640,00 12.07.2018
12.08.2018
2018.F34.02.02 ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ Yeni Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması 6400,00 12.07.2018
12.07.2020
2019.F40.02.02 Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ZEYBEK İnsansız Hava Araçlarından Üretilen Haritalarda Direkt ve Endirekt Koordinatlandırılma Sistemlerinin Doğruluk Araştırmaları 7209,00 19.11.2019
19.12.2019
2019.F10.02.02 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU Olur Mikrohavzasında Meydana Gelen Sediment Üretiminin Erozyon Çubuk Yöntemi ve Askıda Katı Madde Ölçümü ile Belirlenmesi 11669,00 19.11.2019
19.12.2019
2018.F90.02.02 ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Bülent SAĞLAM Kars Sarıkamış Yöresindeki Orman Yangınının Bitki Besin Elementlerine Etkisinin Belirlenmesi 6700,00 12.07.2018
12.01.2021
2019.F90.02.02 ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Aktaş KAMİLOĞLU fLORA kARBON iÇEREN yENİ çÖZÜLEBİLİR 10800,00 28.05.2019
28.05.2020
2019.S32.02.02 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Dr.Öğr.Üyesi Zehra Sedef KORKMAZ Öğretim Elemanlarına Yönelik Dijital Okuryazarlık Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması 1000,00 19.11.2019
19.12.2019
2019.F10.02.03 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU Artvin ili Odunsu Bitki Bitki Tohumlarının Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesine Kazandırılması 11324,00 15.01.2020
15.02.2020
2018.F90.02.03 ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Umut KONANÇ Kapatılmış Maden Sahalarının Çevresel Etkilerinin İzlenmesi Kuvarshan Bakır Madeni 6280,00 7.12.2018
7.12.2020
2018.F80.02.03 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU Tip-2 Diyabet Hastalığı İle Nesfatin-1 Enzimi Arasındaki İlişki 5000,00 10.12.2018
10.12.2020
2018.F83.02.03 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL Antibiyotik Dirençli Klinik İzolatlara Karşı Bazı Bitkisel Metanol Özütlerinin Antibakteriyel Potansiyellerinin Araştırılması 7600,00 10.12.2018
10.12.2020
2018.F34.02.03 ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ Modifiye Biginelli Reaksiyonu Vasıtasıyla Yeni Triazolo (1,5-a) Pirimidin'lerin Spiro - Dihidrofuranon Türevlerinin Hızlı Formasyonu 6400,00 12.07.2018
12.07.2020
2018.F10.02.03 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜK Kestane Ormanlarında Ekolojik Faktörlere Göre Toprağın Bazı Fiziksel , Hidro Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerdeki Değişimin Araştırılması, Artvin Borçka Örneği 5943,00 12.07.2018
12.08.2018
2017.F10.01.03 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU Türkiye'de Yayılış Gösteren Sorbus (Rosaceae) Türlerinin Filogenetik Revizyonu 10014,00 15.12.2017
15.01.2018
2018.F83.02.04 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Bakiye ÇAKIR Lehim Malzemeli Eklme Yönteminde Kullanılan Isıl İşlemin Eklenen Külçe TSMG YBCO Örneklerinin Süper İletken Özelliklerine Etkisi 9900,00 10.12.2018
10.01.2019
2018.F10.02.04 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Mehmet YAVUZ Heyelena Duyarlı Arazilerdeki Yeraltı Yapısının Yer Radarı (Georadar) Yardımıyla Algılanması Arhavi Örneği 5100,00 12.07.2018
12.08.2018
2018.F10.02.05 Eğitim Fakültesi
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ERGÜL BOZKURT Farklı Yetişme Ortamı Bölgelerinde Yetişen Sarıöamın (Pinus sylvestrisL.) Yaprak Anatomisinin Araştırılması 4600,00 20.12.2018
20.01.2019
2017:F10.02.05 Eğitim Fakültesi
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNANÇ Orman Köylerindeki Nüfus Değişimini Ormanlar Üzerindeki Etkisi (Artvin Orman İşletme Örneği) 2200,00 24.12.2017
24.01.2018
2017.F10.02.06 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU Saf Doğu Ladini (Picea Orientalis L.) ve Saf Doğu Kayını (Fogus Orientalis L.)Meşcereleri Topraklarında Karbon Depolanması ve Salınımı 13262,00 15.12.2017
15.01.2018
2017.F10.02.07 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY Bakır Stresine Maruz Kalmışİki Farklı Domates Çeşidinde Prolinin Üzerine İyileştirici Etkilerinin Araştırılması 17500,00 15.12.2017
15.01.2018
2017.F10.02.08 ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ Bazı Portatif Klorofilmetrelerin Yaprak Azot ve Klorofil İçeriğinin Tesbitinde Kullanım Verimliliklerinin Değerlendirilmesi 18700,00 15.12.2017
15.01.2018
2017.F10.02.08 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ Bazı Portatif Klorofilmetrelerin Yaprak Azot ve Klorofil içeriğinin Tespitinde Kullanım Verimliliklerinin Değerlendirilmesi 9000,00 15.12.2017
15.12.2020